English NameMärjani Mosque
Tatar Nameәл–Мәрҗани мәчете
Russian NameМечеть аль-Марджани
Other NamesFirst Cathedral; Efendi; Iunovskaia
Addressul. Kaiuma Nasyri, 17
CityKazan
PatronI. Iunusov, Z. Usmanov, V. Gizetullin, M. Valishin, etc.
ArchitectV. I. Kaftyrev
Architectural StyleBarocco
Founded1766-1770