Marriage Date1865-12-08
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 150 тәнкә нәкыд хазир бирелгән мин кияү вәкиле әткәсе мулла Фазылулла мулла Хәбибула улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил агасы Сәйфулла Хәсән улы.
WitnessКыз тарафыннан агасы Сәйфулла Хәсән улы вәкил булды. Кияү тарафыннан атасы мулла Фазылулла Хәбибулла улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казанда купец Хәмит Сабит улы, Казан өязе Кындырлының Камалетдин Сәйфелмөлек улы, Казан өязе Кындырлының Мифтахетдин Сәйфелмөлек улы, Казан купесы Галиулла Мәсгут улы.
Peopleдыш өязе Җомалак авылының Мөхәммәд[дефект документа] Мөхәммәдвәли улының кызы Бибирабига 18 яшендә Казан өязе Олуг [дефект документа] авылының Галиулла мулла Фазыллула улына 22 яшендә никахландырылды.
Ages/Date8 нче декабрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 36, ob 0
MosqueGaliev Mosque