Marriage Date1865-11-24
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 30 тәнкә: 15 тәнкә нәкыд хазир бирелгән, калган 15 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле Һибәтулла Төхфәтулла улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәкил Әсәдулла Гобәйдулла улы тамга.
WitnessХатын тарафыннан Казан өязе Масраның кардәше Әсәдулла Гобәйдулла улы вәкил булды. Кияү тарафыннан Казан өязе Утарның Һибәтулла Төхфәтулла улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан мещаны Гомәр Габделсаттар улы, Казан мещаны Әхмәтҗан Сәмит улы, Казан өязе Күтәрнәчнең Мөхәммәдҗан Хәмит улы тамга, Мамадыш өязе Казакларның Гаделша Габделхалик улы тамга.
People[дефект документа] мещаны Югары Курсаның Габделсаттар [дефект документа] улының кызы Миңсылуны 30 яшендә [дефект документа]н өязе Күпербашының отставной [дефект документа] Сабит Сәгыйть улына 40 [дефект документа]дә никахландырылды.
Ages/Date24 нче ноябрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 36, ob 0
MosqueGaliev Mosque