Marriage Date1865-10-17
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 100 тәнкә: 50 [дефект документа] хазир бирелгән, калган [дефект документа]тәнкәне мәзкүрә сораг[дефект документа] мәкче булып мин кияү [дефект документа] Габделвәли Сәгыйть [дефект документа]мга, мәзкүр ша[дефект документа] ның ризалыгы берлән мин [дефект документа] Мөхәммәдгалим Хөсәен [дефект документа] мин агасы вәли [дефект документа] Мөхәммәдгали Габделлатыйф [дефект документа].
WitnessКыз тарафыннан агасы Мөхәммәдгалинең ризалыгы берлән Казанда мөәдзин Мөхәммәдгалим Хөсәен улы вәкил булды. Кияү тарафыннан агасы Габделвәли Сәгыйть улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан өязе Юртышның Сабит Габделкәрим улы кулым, Казан өязе Рәчнең Габделвахит Вәлит улы тамга, титулярный советник баласы Дәүләтгәрәй Хәмзә улы Мамишев кулым куйдым.
PeopleКазан мещаны Габделлатыйф Габделрәхим улының кызы Бибифатыйханы 18 яшендә Казан мещаны Мөхәммәдгали Сәгыйть улына 37 яшендә никахландырылды.
Ages/Date17 нче октябрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 36, ob 1
MosqueGaliev Mosque