Marriage Date1865-10-09
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 100 тәнкә: 50 тәнкә н[дефект документа] бирелгән, калган 50 тәнкәне мәз[дефект документа]раганда бирмәкче булып мин кияү[дефект документа] Исхак Мортаза улы та[дефект документа] мәзкүр шартка мәзкүрәнең риза[дефект документа] мин вәкил Йосыф [дефект документа] улы.
WitnessКыз тарафыннан агасы Әхмәтҗанның ризалыгы берлән Казан мещаны Йосыф Даут улы вәкил булды. Кияү тарафыннан агасы Исхак Мортаза улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан мещаны Мәхмүт Муса улы Сәлитов, Казан мещаны Хөснетдин Хәйбулла улы, Казан өязе Сәрдәнең Гыймран Хәбибулла улы, Түбән Сәрдәнең Хәмидулла Хәбибулла улы.
PeopleКазан өязе Түбән Сәрдәнең Халит Хәбибулла улының кызы Бибигайшәне 18 яшендә Казан мещаны Хәсән Мортаза улына 26 яшендә никахландырылды.
Ages/Date9 нчы октябрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 36, ob 1
MosqueGaliev Mosque