Marriage Date1865-10-09
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 100 тәнкә: 40 тәнкә [дефект документа] бирелгән, калган 60 тәнкәне [дефект документа] сораганда бирмәкче булып мин [дефект документа] әткәсе Мөхәммәдвәли Мөхәммәдрәхим улы та[дефект документа], мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы [дефект документа] әли вәкил әткәсе Корбангали Мөсәгыйть [дефект документа] тамга салдым.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Корбангали Мөсәгыйть улы. Кияү тарафыннан әткәсе Мөхәммәдвәли Мөхәммәдрәхим улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Лаеш өязе Терекләрнең Әмир Зиннур улы тамга, Спас өязе Җанбактының Мөхәммәдшакир Гобәйдула улы тамга, билетный солдат Әхмәтҗан Биктимер улы тамга, Тәтеш өязе Казылманың Габделсадыйк Габделнасыйр улы тамга.
PeopleКазан өязе Айбашының Корбангали Мөсәгыйть улының кызы Шәмсенисаны 22 яшендә Казан өяз Бәрәзә авылының Хөсәен Мөхәммәдвәли улына 28 яшендә никахландырылды.
Ages/Date9 нчы октябрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 36, ob 1
MosqueGaliev Mosque