Marriage Date1865-09-14
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 30 тәнкә: 15 тәнкә нәкыд хазир бирелгән, калган 15 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле Сәгыйть Сабит улы тамга, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил Габделвәли Җапи улы тамга, мин бертуган сеңлесе Шәмсениса бу никахка разый булып тамга салдым.
WitnessХатын тарафыннан вәкил кияве Габделвәли Җаби улы Казан өязе Яңа Масраның. Кияү тарафыннан Казан өязе Җувачның Сәгыйть Сабит улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан өязе Кәченең Сәгыйть Сабит улы тамга, Казан өязе Кече Кавалның Мөхәммәдҗан Мөсәгыйть улы, Тәтеш өязе Югары Балтайның Бикчәнтәй Биккинә улы тамга, Казан өязе Урнашның Әхмәтҗан Мөэмин улы тамга.
People[дефект документа] өязе Муллаиленең Фәтхулла [дефект документа]хәким улының кызы Хөппинисаны 2[дефект документа] яшендә Чар өязе [дефект документа]клар авылының Миңнебай Габд[дефект документа]м улына 28 яшендә никахландырылды.
Ages/Date14 нче сентябрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 37, ob 0
MosqueGaliev Mosque