Marriage Date1865-08-07
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 50 тәнкә: 20 тәнкә нәкыд хазир бирелгән, калган 30 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле Сәгъдәтдин Сабит улы тамга, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил әткәсе Биктаһир Бикбау улы тамга.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Биктаһир Бикбау улы. Кияү тарафыннан Казанда торучы отставной солдат Сәгъдәтдин Сабит улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан мещаны Гайнулла Фәтхулла улы, Зөя өязе Эшнәлебашының Галиәкбәр Әхмәт улы тамга, Буа өязе Норлатның Сәмәрканд Хәсән улы тамга, Казан өязе Олуг Кавалның Әхмәт Фәйзулла улы тамга.
People[дефект документа] өязе Җәкенең Биктаһир Бикбау улының кызы Бибикамалны 20 яшендә [дефект документа] өязе Борындык авылының [дефект документа] нтәй Бикбулат улына 3[дефект документа] яшендә никахландырылды.
Ages/Date7 нче август.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 37, ob 0
MosqueGaliev Mosque