Marriage Date1865-07-05
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 200 тәнкә мәзкүрә [дефект документа] бирмәкче булып мин кияү [дефект документа] Ибраһим Бикбау улы [дефект документа], мәзкүр шартка мәзкүрә[дефект документа] берлән мин вәли вәкиле әткәсе [дефект документа]Яхъя улы куйдым кул[дефект документа].
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Мостафа Яхъя улы. Кияү тарафыннан әткәсе Ибраһим Бикбау улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Мостафа Ибраһим улы Нагаев, Мөхәммәдшәриф Ибраһим улы Нагаев, Казан мещаны Мөхәммәдҗан бине Мусафин, Казан мещаны Исмәгыйль Җәгъфәр улы.
PeopleЗөя мещаны Мостафа Яхъя улының кызы Бибигазизәне 18 яшендә Казан купесы улы Шаһәхмәт Ибраһим улына 21 яшендә никахландырылды.
Ages/Date5 нче июль.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 37, ob 1
MosqueGaliev Mosque