Marriage Date1865-06-21
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 100 тәнкә: 50 тәнкә [дефект документа] бирелгән, алган 50 тәнкәне [дефект документа] ганда бирмәкче булып мин кияү вәк[дефект документа] Әбүбәкер улы, мәзкүр шартка [дефект документа] ризалыгы берлән мин вәли вәкил [дефект документа] Хәмит улы тамга салдым.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Габдулла Хәмит улы. Кияү тарафыннан Казан мещаны Гали Әбүбәкер улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан мещаны Гайнулла Фәтхулла улы, билетный солдат Әхмәтҗан Биктимер улы тамга, Мамадыш өязе Гөберчәкнең Гайнулла Фазлый улы тамга, Мамадыш өязе Гөберчәкнең Гайфулла Фазлый улы тамга.
PeopleКазанда торучы отставной солдат Габдулла Хәмит улының кызы Гайниҗамалны 18 яшендә Зөя өязе Үтәк авылының Гыйсмәтулла Әхтәм улына 35 яшендә никахландырылды.
Ages/Date21 нче июнь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 37, ob 1
MosqueGaliev Mosque