Marriage Date1865-06-07
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 100 тәнкә нәкыд хазир бирелгән мин кияү вәкиле әткәсе Биктимер Салих улы язу белмәгәне сәбәпле мин мулла Әхмәт мулла Йосыф улы кулым куйдым, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил агасы Мөхәммәдҗан Даут улы.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил агасы Мөхәммәдҗан Даут улы. Кияү тарафыннан әткәсе Биктимер Салих улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан мещаны Әхмәтҗан Сәмит улы кулым куйдым, Олуг Кавалның Фәйзулла Мәһди улы кулым куйдым, Казан мещаны Шәрәфетдин Даут улы, Казан мещаны Әхмәтҗан Даут улы.
People [дефект документа]ан мещаны Даут Сөләйман улының [дефект документа] Бибисахипкамалны 20 яшендә [дефект документа]ан өязе Олуг Кавалның Ибраһим Биккинә улына 20 яшендә никахландырылды.
Ages/Date7 нче июнь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 38, ob 0
MosqueGaliev Mosque