Marriage Date1865-04-09
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 30 тәнкә: 15 [дефект документа] хазир бирелгән, калган ун [дефект документа] мәзкүрә сораганда бирмәкче булып кияү Шаһидулла Вәлит улы т[дефект документа] кү шартка мәзкүрәнең ризал[дефект документа] мин энесе Биктаһир [дефект документа] тамга салдым.
WitnessХатын тарафыннан эесе Биктаһир Мөстәкыйм улы вәли вәкил булды. Кияү Шаһидулла Вәлит улы үзе гакыд кылды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: отставной солдат Гобәйдулла Баттал улы тамга, Казан өязе Яңавылның Гарифулла Хәмидулла улы.
PeopleТәтеш өязе Яңа Саланың Мөстәкыйм Мөштәри улының кызы Фәхринисаны 26 яшендә отставной солдат Шаһидулла Вәлит улына 40 яшендә никахландырылды.
Ages/Date9 нчы апрель.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 38, ob 1
MosqueGaliev Mosque