Marriage Date1865-03-28
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 100 тәнкә нәкыд хазир [дефект документа] Казан мещаны мулла Гаясетдин мулла Хәбибулла [дефект документа] мәзкүр шартка мәзкүрәнең риз[дефект документа] мин вәкил Мөхәммәдсафа Галикәй.
WitnessХатын тарафыннан вәкил Казан мещаны мулла Гаясетдин мулла Хәбибулла улы. Кияү тарафыннан Казан купесы Мөхәммәдсафа Галикәй улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан өязе Сәрдәнең Фәйзулла Халит улы, Казан мещаны Шәрифҗан Мөхәммәдҗан улы, Мамадыш өязе Җәдегәр авылының Габделвәли Габделрәшит улы.
PeopleКазан мещанкасы Бибилатыйфә Габбас кызын 45 яшендә Казан мещаны Мөхәммәдҗан Сөләйман улына 58 яшендә никахландырылды.
Ages/Date28 нче март.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 38, ob 1
MosqueGaliev Mosque