Marriage Date1865-03-27
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 50 тәнкә: 25 тәнкә [дефект документа] бирелгән, калган 25 тәнкә[дефект документа] мәзкүрә сораганда бирмәкче бу[дефект документа] мин кияү Фәхретдин Мөхәммәдсадыйк [дефект документа] тамга, мәзкүр шартка [дефект документа]ның ризалыгы берлән мин [дефект документа] әткәсе Хәйретдин С[дефект документа] улы.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Хәйретдин Сәйфетдин улы. Кияү Фәхретдин үзе гакыд кылды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан өязе Күшәрнең Мөхәммәдгали Сәфәргали тамга, шулук Пшалымбашының Габделвахит Бикчәнтәй улы тамга.
PeopleКазан өязе Пшалымбашы авылының Хәйретдин Сәйфетдин улының кызы Бибифаизәне 18 яшендә Казан өязе Күпербашы авылының Фәхретдин Мөхәммәдсадыйк улына 38 яшендә никахландырылды.
Ages/Date27 нче март.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 38, ob 1
MosqueGaliev Mosque