Marriage Date1865-03-24
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 100 тәнкә: 50 тәнкә [дефект документа] бирелгән, калган 50 тәнкә [дефект документа] сораганда бирмәкче булып [дефект документа] агасы Халит Бикбау улы Хал[дефект документа] мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин мөрәбби вәкил [дефект документа] Габделгафур [дефект документа].
WitnessКыз тарафыннан мөрәбби вәкил Казан өязе Чыршы авылының Хәсән Габделгафур улы. Кияү тарафыннан агасы Халит Бикбау улы Хәлфин вәкил булды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Минзәләдә Первой гильдии Нәзир Бикбау улы Хәлфин, казан мещаны Исхак Муса улы Субаев, Казан мещаны Әхмәтҗан Сәмит улы, Казан мещаны Мөхәммәдгали Исмәгыйль улы.
PeopleТәтеш өязе Казыйленең Габделнасыйр Габделҗәлил улының кызы Бибигайшәне 20 яшендә Казан мещаны Хөсәен Исхак улына 22 яшендә никахландырылды.
Ages/Date24 нче март.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 38, ob 1
MosqueGaliev Mosque