Marriage Date1865-03-20
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 100 тәнкә: 50 тәнкә нәкыд хазир бирелгән, калган 50 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле Гайсә Муса улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәкиле агасы Бикмөхәммәд Биккинә улы тамга.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил агасы Бикмөхәммәд Биккинә улы. Кияү тарафыннан Казан купесы Гайсә Муса улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Тимерче авылының Габдессәләм улы Мифтахетдин, Казан мещаны Әхмәтҗан Сәмит улы кулым куйдым, Казан мещаны Хөсәен Исхак улы, Казан өязе Иске Рәч авылының Мөхәммәдҗан Бикмөхәммәд улы.
People[дефект документа] өязе Тимерче авылының [дефект документа] Габделрәхим улының кызы [дефект документа]Гафифәне 20 яшендә [дефект документа] губернасы Уржум өязе Бәрәнге авылының Мөхәммәдгали Бикмөхәммәд улына 30 яшендә никахландырылды.
Ages/Date20 нче март.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 39, ob 0
MosqueGaliev Mosque