Marriage Date1865-03-05
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 60 тәнкә: 30 тәнкә нәкыд хазир бирелгән, калган 30 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле мин Хөсәен Исхак улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәкиле Рафыйк Рәҗәп улы тамгам салдым.
WitnessКыз тарафыннан анасы Шәмсениса Усман кызы вәлийяәнең ризалыгы берлән ире Рафыйк Рәҗәп улы вәкил булды. Кияү Исмәгыйль Казан мещаны Хөсәен Исхак улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан өязе Мәрҗаннең Габдлехалик Исхакның улы тамга, Казан өязе Мәрҗаннең Сәмигулла Гобәйдулла улы кулым куйдым, Лаеш өязе Терек Тәмте Динмөхәммәд Ишмөхәммәд улы тамга, Казан өязе Яңавылның Мифтахетдин Хәмидулла улы.
People[дефект документа] өязе Курсаның Гобәйдулла Сәйфулла улының кызы Фәхрелнисаны 18 яшендә Казан [дефект документа] Мәрҗан авылының Әхмәтҗан [дефект документа] улла улына 22 яшендә никахландырылды.
Ages/Date5 нче март.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 39, ob 0
MosqueGaliev Mosque