Marriage Date1864-09-09
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 150 тәнкәмәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле агасы Мөхәммәҗан мулла Мостафа улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил әткәсе мин Мөхәммәдша Габбас улы кулым кйдым 67 нчы ел июньнең 3ндә ярым мәһәрне алганыма мин әткәсе Мөхәммәдшаһ Габбас улы кулым куйдым.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Мөхәммәдша Габбас улы. Егет тарафыннан агасы Мөхәммәдҗан мулла Мостафа улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Тәтеш өязе Дәүләки авылының Сираҗетдин Бикбау улы кулым куйдым, Казан мещаны Әхмәтҗан Сәмит улы, Казан өязе Мәрҗанның Габделрәхим Сәмит улы, Казан өязенең Мәмдәлнең Хәсән Гобәйдулла улы.
People[дефект документа]өязе Кышкар авылының Мөхәммәд[дефект документа] Габбас улының кызы [дефект документа]хәдичәне 20 яшендә [дефект документа]ш өязе Колган ав[дефект документа] Әхмтҗан мулла Мостафа [дефект документа]на 26 яшендә никахландырылды.
Ages/Date9 нчы сентябрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 23, ob 0
MosqueGaliev Mosque