Marriage Date1864-09-08
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 30 тәнкә: 15 тәнкә нәкыд хазир бирелгән, калган 15 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү Вәлиулла Хәбибулла улы тамга, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил әткәсе Гомәр Бәкер улы тамга.
WitnessХатын тарафыннан вәли вәкил атасы Гомәр Бәкер улы. Кияү Вәлиулла үзе гакыд кылды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казанда торучы отставной солдат Габдулла Хәмит улы тамга, Казан өязе Чүрчиле авылының Корбангали Ибраһим улы тамга.
People[дефект документа]өязе Сасмак авылының [дефект документа] улының кызы Мәхбүпҗама[дефект документа] 2[дефект документа]яшендә Зөя өязе [дефект документа]Шырданның Вәлиула Хәбиб[дефект документа]улына 25 яшендә ника[дефект документа] дырылды.
Ages/Date8 нче сентябрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 23, ob 0
MosqueGaliev Mosque