Marriage Date1864-07-03
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 100 тәнкә нәкыд ха[дефект документа] мин кияү вәкиле Габделга[дефект документа] мәзкүр шартка мәзкүрәнең [дефект документа] берлән мин вәкиле Кәлимулла [дефект документа] мин агасы разый бул[дефект документа] Исмәгыйль улы.
WitnessКыз тарафыннан бертуган агасы Ибраһим Исмәгыйль улының ризалыгы берлән Казан мещаны Кәлимулла Халит улы вәкил булды. Кияү тарафыннан Казан мещаны Габделгаффар Фәйзулла улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан өязе Тимерче авылының Минһаҗетдин Габдессәләм улы, Казан өязе Иске Кишитнең Вәлиша Сабит улы тамга, Казан мещаны Миңнебай Габдулла улы, отставной солдат Мөхәммәдвәли Мәһди улы тамга.
PeopleТәтеш өязе Олуг Турма авылының Исмәгыйль Хәмит улының кызы Сәрвиҗамалны 18 яшендә Мамадыш өязе Түбән Шыбсу авылының Монасыйп Габделнасыйр улына 28 яшендә никахландырылды.
Ages/Date3 нче июль.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 23, ob 1
MosqueGaliev Mosque