Marriage Date1864-06-29
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 10 тәнкә мәзкүрә [дефект документа] бирмәкче булып мин кияү [дефект документа] Сөбкол улы тамга, [дефект документа] шартка мәзкүрәнең риза[дефект документа] мин вәли вәкил Сираҗетдин [дефект документа] улы тамга.
WitnessХатын тарафыннан вәли вәкил энесе Сираҗетдин Хисаметдин улы. Кияү Сәгъдәтдин үзе гакыд кылды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Зөя өязе Макылның Мөхәммәдҗан Әхмәди улы, Вятка губернасы Бәрәңге авылының отставной солдат Хөсәен Рахманкол улы тамга.
PeopleЗөя өязе Ачасырның Гайнулла Урза (?) улының кызы Бибиәсманы 27 яшендә Казан өязе Масраның Сәгъдәтдин Сөбкол улына 50 яшендә никахландырылды.
Ages/Date29 нчы июнь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 23, ob 1
MosqueGaliev Mosque