Marriage Date1864-06-05
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 150 тәнкә нәкыд хазир бирелгән мин кияү вәкиле агасы Хәсән Йосыф улы тамга, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкиле Габделсаттар Мәхмүт улы кулым куйдым.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Габделсаттар Мәхмүт улы. Кияү тарафыннан агасы Хәсән Йосыф улы вәкил булды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Исхак Вахитов улы, Тәтеш өязе Барышның Исхак Исмәгыйль улы тамга, Казан мещаны Шәриф Мортаза улы, Казан өязенең Әйшә авылының Шаһиәхмәт Фәхретдин улы.
People[дефект документа] мещаны Габделсаттар Мәхмүт улының [дефект документа]дичәне 18 яшендә Казан [дефект документа]ны Хөсәен Йосыф улына 3[дефект документа] никахландырылды.
Ages/Date5 нче июнь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 24, ob 0
MosqueGaliev Mosque