Marriage Date1864-05-21
Imam
Dowry[дефект документа] Әхмәтвәли Хөсәен улы Кашаев, мәзкүр шартка разый булып мин вәкиле полица әмере илән туган улы Шаһиәхмәт Фәхретдин улы кулым куйдым.
Witness[дефект документа]әткәсе Фәхретдин Зөбәер улы. Кияү тарафыннан вәли вәкил әткәсе Әхмәтвәли Хөсәен улы. Тиешле акча алынды 9 көмеш. Зәүҗәеннең ризалыгына шаһитләр: Мөхәммәдгалим Хөсәен улы Субаев, Исмәгыйл Исхак улы кулым, Чуашиленең Казан округы Мөхәммәдҗан Ибниябин улы Галиев гәваһ булып кулым куйдым, Лаеш өязе Нурмөхәммәд Шәмсетдин улы.
People[дефект документа]Бибибәринисаны яшендә Казан [дефект документа] Салих Әхмәтвәли[дефект документа] 22 яшендә [дефект документа]ландырылды.
Ages/Date21 нче май.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 24, ob 0
MosqueGaliev Mosque