Marriage Date1864-05-03
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 50 тәнкә: 20 тәнкә нәкыд [дефект документа] калган 30 тәнкәне мәзкүрә с[дефект документа] бирмәкче булып мин кияү Гайнулла [дефект документа] тамга салдым, мәзкүр шартка [дефект документа] улының ризалыгы берлән мин вәли [дефект документа] Мөхәммәдсадыйк Сабит улы тамга салдым.
WitnessХатын тарафыннан вәли вәкил агасы Мөхәммәдсадыйк Сабит улы. Кияү Гайнулла Фазлый улы үзе гакыд кылды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан өязе Юртышның Мөхәммәдгали Сәйфелмөлек улы тамга, Казан мещаны Фәхретдин Мәҗит улы.
PeopleКазан өязе Олуг Кавалның Сабит Рафыйк улының кызы Бибифатыйманы 26 яшендә Мамадыш өязе Гөберчәк авылының Гайнулла Фазлый улына 35 яшендә никахландрылды.
Ages/Date3 майда.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 24, ob 1
MosqueGaliev Mosque