Marriage Date1864-04-16
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 50 тәнкә: 25 тәнкә нәкыд х[дефект документа], калган 25 тәнкәне сәзкүр сор[дефект документа] мин кияү вәкиле Ишмөхәммәд Әхтәм улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы бер[дефект документа] энесе Мөхәммәдҗан Ишморат улы.
WitnessХатын тарафыннан вәли вәкил агасы Мөхәммәдҗан Ишморат улы. Кияү тарафыннан Казан купесы Ишмөхәммәд Әхтәм улы вәкил булды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан мещаны Шаһвәли Хөсәен улы, Казан өязе Каракүл авылының Хәсән Якуп улы тамга, билетный солдат Йосыф Искәндәр улы, Казан өязе Кушлавычның Сираҗетдин Хисаметдин улы.
PeopleКазан өязе Кәче авылының Ишморат Рәхмәтулла улының кызы Сахипҗамалны 45 яшендә Казан өязе Рәчнең Габделвахит Вәлит улына 50 яшендә никахлындырылды.
Ages/Date16 нчы апрель.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 24, ob 1
MosqueGaliev Mosque