Marriage Date1864-03-19
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 60 тәнкә нәкыд хазир бирелгән мин кияү вәкиле Габделгазиз Габделмәҗит улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил әткәсе Рәхмәтулла Әхсән улы кулым куйдым.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Рәхмәтулла Әхсән улы. Кияү тарафыннан Тәтеш өязе Югары Балтайның Габделгазиз Габделмәҗит улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан мещаны Хәмидулла Сәйфетдин улы, Тәтеш өязе Мирзалар авылының Гатаулла Нигъмәтулла улы, Казан мещаны Мөхәммәдзакир Габделрафыйг улы, Спас өязе Тигәнәле авылының Хәмит Әхмәтшәриф улы.
People[дефект документа] өязе Бүзи авылының Рәхмәтулла [дефект документа] улының кызы Бибимаусуфәне [дефект документа]шендә Казан мещаны Гайнулла [дефект документа]улла улына 19 яшендә никахландырылды.
Ages/Date19 нчы март.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 25, ob 0
MosqueGaliev Mosque