Marriage Date1864-03-12
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 200 тәнкә нәкыд хазир бирелгән мин кияү вәкиле агасы Ибраһим Якуп улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил әткәсе Яхъя Сәйдәш улы.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе мулла Яхъя Сәйдәш улы. Кияү тарафыннан агасы Ибраһим Якуп улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан купесы Биккол Исмәгыйль улы, Казан мещаны Хөсәен Салих улы, Тәтеш өязенең Олуг Яңа саланың мәншүрле имам җамиг Галиәкбәр Ибраһим улы кулым куйдым, Кабан авылының указной мулла Мөхәммәдвафа мулла Яхъя улы кулым куйдым.
People[дефект документа] өязе Кабан авылының ука[дефект документа] мулла Сәйдәш улы [дефект документа] Бибимәфтуханы 18 яшендә [дефект документа] песы энесе Габделвәли Якуп [дефект документа]на 26 яшендә никахландырылды.
Ages/Date12 нче март.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 25, ob 0
MosqueGaliev Mosque