Marriage Date1864-03-05
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 100 тәнкә мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле Мөхәммәдшакир Юнысбай улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил Ибраһим Бикбау улы кулым куйдым.
WitnessКыз тарафыннан вәли икърап Казан купесы Ибраһим Бикбау улы вәкил булды. Кияү тарафыннан Казан мещаны Мөхәммәдшакир Юнысбай улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан мещаны Сәйфелмөлек Мостафа улы, Казан мещаны Габдулла Бикбау улы, указной мөәдзин Мөхәммәдсадыйк Габделсаттар улы, Лаеш өязе Каенсарның Батырша Мостай улы тамга.
People[дефект документа] мещаны Исмәгыйль Бикбау [дефект документа] улының кызы Бибиәсмане 18 [дефект документа] Казан өязе Олуг [дефект документа]ның Мөхәммәдшәриф Халит [дефект документа] 25 яшендә никахландырылды.
Ages/Date5 нче март.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 25, ob 0
MosqueGaliev Mosque