Marriage Date1864-01-31
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 100 тәнкә: 50 тәнкә нәкыд хазир , калган 50 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле Мөхәммәдвәли Габделвахит улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил Мөхәммәдшәриф Галикәй улы.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил Мөхәммәдшәриф Галикәй улы. Кияү тарафыннан Казан мещаны Мөхәммәдвәли Габделвахит улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Зөя өязе Карамасарның Хөсәен Ибраһим улы, Казан өязе Яңа Мәнгәрнең Мөхәммәди Госман улы тамга, Казан өязе Сәрдәнең Хәмидулла Хәбибулла улы, Югары Сәрдәнең Гыйльман Хәбибулла улы.
People[дефект документа] өязе Түбән Сәрдәнең Галикәй улының кызы Биби[дефект документа]не 18 яшендә Казан мещаны [дефект документа]Әбүбәкер улына 35 яшендә никахландырылды.
Ages/Date31 нче гыйнвар.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 25, ob 0
MosqueGaliev Mosque