Marriage Date1863-12-15
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 120 тәнкә нәкыд хазир бирл[дефект документа] имам җамиг мөдәррис вә мөхтәсип [дефект документа]әл-ислам мәга [дефект документа] мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы [дефект документа] мин вәли вәкил агасы Сәйф[дефект документа] Хәсән улы.
WitnessХатын тарафыннан вәли вәкил Казан мещаны Сәйфулла Хәсән улы. Кияү тарафыннан Пороховойда имам мулла Габделрәкыйп Габделмөэмин улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: мин Нургали мулла Габделрәкыйп улы, Габделрәшит Габдессәләм улы, Казан өязе Яңа Рәчнең Галиулла Фазылулла улы.
PeopleМамадыш өязе Җомгалык авылының мулла Һади Габделвәли улы кызы Бибихәдичәне 22 яшендә Чистай өязе Күширмә авылының Сәләхетдин Габделмәҗит улына 34 яшендә никахландырылды.
Ages/Date15 нче декабрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 8, ob 1
MosqueGaliev Mosque