Marriage Date1863-12-08
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 25 тәнкә нәкыд хазир [дефект документа] мин кияү Мөхәммәддин Ибраһим [дефект документа] мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризал[дефект документа] берлән мин вәкиле Әхмәтҗан [дефект документа] улы кулым куйдым.
WitnessХатын тарафыннан әнкәсе Хәмидә Мөхәммәд кызының ризалыгы берлән Казан мещаны Әхмәтҗан Сәмит улы вәкил булды. Кияү Хәмидулла үзе гакыд кылды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: отставной солдат Мөхәммәдвәли Искәндәр улы тамга салды, Исәк авылының Төхфәтулла Ибраһим улы тамга.
PeopleКазан өязе Эшкәтә авылының Мөхәммәдәмин Мохтар улының кызы Зөләйханы 35 яшендә Тәтеш өязе Исәк авылының Хәмидулла Ибраһим улына 38 яшендә никахландырылды.
Ages/Date8 нче декабрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 8, ob 1
MosqueGaliev Mosque