Marriage Date1863-10-09
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 50 тәнкә: 25 тәнкә [дефект документа] бирелгән, калган 25 тәнкәне мәз[дефект документа] сораганда бирмәкче булып мин [дефект документа] Хәмит улы тамга салдым, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәкиле Гыйсмәт[дефект документа] Әхтәм улы тамга салдым.
WitnessХатын тарафыннан вәкил Зөя өязе Үтәк авылының Гыйсмәтулла Әхтәм улы. Кияү Сөләйман үзе гакыд кылды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәеннең ризалык шаһитләре: Казан мещаны Гайнулла Фәтхулла улы кулым куйдым, Казанда торугчы отставной солдат Муллаиленең Габдулла Хәмит улы тамга.
PeopleЧуел өязе Акъегет авылының Мәдигол Килдураз улының кызы Хәнифәҗамалны 30 яшендә Зөя өязе Муллаиленең Сөләйман Хәмит улына 45 яшендә никахландырылды.
Ages/Date9 нчы октябрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 8, ob 1
MosqueGaliev Mosque