Marriage Date1863-09-28
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 10 тәнкә нәсия мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү Зөбәер Мостафа улы тамга салдым, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәкиле Әхмәтҗан Сәмит улы кулым куйдым.
WitnessХатын тарафыннан вәкил әткәсенең ризалыгы берлән Казан мещаны Әхмәтҗан Сәмит улы вәкил булды. Кияү Зөбәер Мостафа улы үзе гакыд кылды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәеннең ризалык шаһитләре: Уфа өязе Чүкәлекүл авылының Зиннәтулла мулла Габдулла улы кулым куйдым, Спас өязе Яңа Тигәнәленең Гайнетдин Мөгыйн улы.
People[дефект документа] өязе Эшкәтә авылының [дефект документа] Бәхтияр улының кызы[дефект документа]не 31 яшендә Тәтеш [дефект документа] Ындырчы авылының Зөбәер [дефект документа]тафа улынат 53 яшендә никахландырылды.
Ages/Date28 нче сентябрь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 9, ob 0
MosqueGaliev Mosque