Marriage Date1863-07-15
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 60 тәнкә нәкыд хазир бирелгән мин кияү вәкиле Салих Йосыф улы Чернов мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәкиле Яхъя Фәйзулла улы тамга салдым.
WitnessКыз тарафыннан атасы Гайнулланың ризалыгы берлән Казан өязе Суыксу авылының Яхъя Фәйзулла улы вәкил булды. Кияү тарафыннан Казан мещаны Салих Йосыф улы Чернов вәкил булды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәеннең ризалык шаһитләре: Чекәнәснең Вәли Монасыйп улы тамга, Зөя өязе Танай авылының Фазылулла Хәбибулла улы тамга, Казан өязе Кындырлының Заһидулла Хәмидулла улы, Казан өязе Суыксуның Хисаметдин Яхъя улы.
People[дефект документа] кальгасында хезмәт кылып торучы[дефект документа] Гайнулла Гобәйдулла улының кызы [дефект документа]икәне 18 яшендә Казан [дефект документа] Чекәнәс авылының Гали Габбас [дефект документа]на 26 яшендә никахландырылды.
Ages/Date15 нче июль.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 9, ob 0
MosqueGaliev Mosque