Marriage Date1863-07-05
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 30 тәнкә: 15 тәнкә нәкыд хазир бирелгән, калган 15 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле Шәрәфетдин Солтанбәк улы тамга салдым, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәкиле агасы Хөсәен Туктар улы тамга салдым.
WitnessХатын тарафыннан вәли вәкил бертуган агасы Хөсәен Туктар улы. Кияү тарафыннан Тәтеш өязе Тутай авылының Шәрәфетдин Солтанбәк улы вәкил булды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәеннең ризалык шаһитләре: Тутай авылының Минһаҗетдин Баһаутдин улы, Тутай авылының Сәмит Бохарбәк улы, Казан мещаны Әхмәт Ибраһим улы, Казан мещаны Баязит Ишмуратов.
People[дефект документа] Балтада торгучы отставной [дефект документа] Туктар Гомәр улының кызы [дефект документа]җамалны 20 яшендә Тәтеш өязе Тутай авылының Якуп [дефект документа]р улына 35 яшендә никахландырылды.
Ages/Date5 нче июль.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 9, ob 0
MosqueGaliev Mosque