Marriage Date1863-06-24
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 60 тәнкә нәкыд хазир бирелгән мин кияү вәкиле Сәйфетдин Шәмсетдин улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәкиле Ишмөхәммәд Әхтәм улы.
WitnessХатын тарафыннан вәли икърап Исхак Мөхәммәдҗан улының ризалыгы берлән Казан купесы Ишмөхәммәд Әхтәм улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Кияү тарафыннан энесе Сәгъдәтдин Шәмсетдин улы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалык шаһитләре: Кырткачыкның Сәйфетдин Хисаметдин улы тамга, Буа өязе Норлатның Мөхәммәдшакир Хәмит улы тамга, Казан мещаны Нигъмәтҗан Әхмәт улы тамга, Казан мещаны Хәсән Сәйфетдин улы.
People[дефект документа] мещаны Мөхәммәдҗан Мөэмин улы [дефект документа] Хөсниҗамалны 27 яшендә [дефект документа] өязе Кырткачыкның [дефект документа]дин Шәмсетдин улына [дефект документа] яшендә никахландырылды.
Ages/Date24 нче июнь.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 9, ob 0
MosqueGaliev Mosque