Marriage Date1863-04-25
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 200 тәнкә нәкыд хазир бирелгән мин кияү вәкиле әткәсе указной имам Шәмсетдин Рафыйк улы кулым куйлым, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәкиле Сираҗетдин Хисаметдин улы кулым куйдым.
WitnessКыз тарафыннан вәли икърап Гыйсмәтулла Сәйфулла улының ризалыгы берлән Кушлавычның Сираҗетдин Хисаметдин улы вәкил булды. Кияү тарафыннан әткәсе указной имам мулла Шәмсетдин мулла Габделрафыйг улы вәкил булды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан купесы Исхак Рәхимкол улы, Баришев Сәрдәнең Гибадулла Төхфәт улы, Кушлавычның Фазылулла Хисаметдин улы.
People[дефект документа] мещаны Әхмәтҗан Ярмөхәммәд улы[дефект документа] кызы Бибифатыйханы 18 яшендә [дефект документа] өязе Яңа Һәмзә [дефект документа] Нуретдин Шәмсетдин [дефект документа]на 28 яшендә никахландырылды.
Ages/Date25 нче апрель.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 10, ob 0
MosqueGaliev Mosque