Marriage Date1863-04-22
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 30 тәнкә: 15 тәнкә нәкыд хазир бирелгән, калган 15 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле Ибраһим Мөхәммәдәмин улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин әткәсе Гомәр Бәкер улы тамга.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Гомәр Бәкер улы. Кияү тарафыннан Казан мещаны Ибраһим Мөхәммәдәмин улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: бессрочный солдат Габделлатыйф Габделнасыйр улы тамга, Растанский ротта хезмәт итүче солдат унтер офицер Вәлиулла Габит улы тамга, Казан мещаны Гайнулла Фәтхулла улы, Зөя өязе Шуширмәнең Латыйф Монасыйп улы тамга.
People[дефект документа] өязе Сасмакның [дефект документа] улының кызы Мәхбүпҗамалны [дефект документа] яшендә Казан өязе К[дефект документа]ч авылының Сәйфетдин [дефект документа]дин улына 35 [дефект документа]дә никахландырылды.
Ages/Date22 нче апрель.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 10, ob 0
MosqueGaliev Mosque