Marriage Date1863-04-14
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 150 тәнкә нәкыд хазир бирелгән мин кияү вәкиле агасы Ибраһим Сәет улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәкиле Фәйзулла Халит улы, мәзкүрәнең энесе бу никахка разый булып вә һәм мәзкүр Фәйзулланы бу гакыде никахка вәкил кылганыма Камалетдин Шәмсетдин улы кулым куйдым.
WitnessКыз тарафыннан вәкил шулук Сәрдәнең Фәйзулла Халит улы. Кияү тарафыннан агасы Казан мещаны Ибраһим Сәет улы вәкил булды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан купесы Һибәтулла Гайнулла улы, Казан өязе Әлдермешнең Нигъмәтҗан Нурмөхәммәд улы, Казан мещаны Габделсаттар Мәхмүт улы, агасы бессрочный солдат Хисмәулла Габделлатыйф улы.
People[дефект документа] өязе Югары Сәрдәнең [дефект документа] Габделнасыйр улы кызы [дефект документа]гайшәне 17 яшендә Казанда [дефект документа] Хөсәен Исмәгыйль у[дефект документа] 18 яшендә никахландырылды.
Ages/Date14 нче апрель.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 10, ob 0
MosqueGaliev Mosque