Marriage Date1863-04-05
Imam
Dowry[дефект документа] нәкыд хазир бирелгән, калган 40 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле Хәмит Сабит улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәкиле почетный гражданин Мортаза Мостафа улы Госманов.
Witness[дефект документа] Мортаза Мостафа улы Госманов. Кияү тарафыннан Казан мещаны Хәмит Сабит улы вәкил булды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан мещаны Әхмәтҗан Сөләйман улы, Казан мещаны Шәрифҗан Мөхәммәдҗан улы, Казан өязе Әлдермешнең Нигъмәтҗан Нурмөхәммәд улы, Казан купесы Исхак Уразов.
People[дефект документа] Фәтхулла улының кызы [дефект документа]җиһанны 30 яшендә [дефект документа] мещаны Мөхәммәдҗан Сөләйман [дефект документа]на 50 яшендә никахландырылды.
Ages/Date5 нче апрель.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 10, ob 0
MosqueGaliev Mosque