Marriage Date1863-03-29
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 50 тәнкә нәкыд хазир [дефект документа] мин кияү Сөләйман Хәмит улы т[дефект документа] салды, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалы[дефект документа] берлән мин вәли вәкил агасы Садретдин Сәгъдәтдин улы тамга.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил туган агасы Садретдин Сәгъдәтдин улы. Кияү Сөләйман Хәмит улы үзе гакыд кылды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан өязе Кышкарның Миңнегали Габбас улы Галиев, Казан өязе Мәмдәлнең Хөсәен Габдулла улы.
PeopleКазан өязе Үбрәнең Сәгъдәтдин Галимбәк улының кызы Сәрвиҗамалны 18 яшендә Казан өязе Күпербашының Сөләйман Хәмит улына 35 яшендә никахландырылды.
Ages/Date29 нчы март.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 10, ob 1
MosqueGaliev Mosque