Marriage Date1863-03-22
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 200 тәнкә нәкыд [дефект документа] бирелгән мин кияү вәкиле әткәсе Шәрәфи Искәндәр улы, мәзкүр шартка мәзк[дефект документа] нең ризалыгы берлән мин вәли вәкил [дефект документа] Фәтхулла Габдессәләм улы.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Фәтхулла Габдессәләм улы. Кияү тарафыннан вәкил әткәсе Шәрәфетдин Искәндәр улы вәкил булды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан купесы Гыймадетдин Хәбибулла улы, Казан мещаны Нигъмәтҗан Габделмән улы, Казан купесы Вафа Галикәй улы Бигаев, Казан өязе Маҗарның Нәҗметдин Хәйрулла улы.
PeopleКазан өязе Маҗар авылының Фәтхулла Габдессәләм улының кызы Сахипҗамалны 18 яшендә Казан мещаны Ибраһим Шәрәфетдин улына 18 яшендә никахландырылды.
Ages/Date22 нче март.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 10, ob 1
MosqueGaliev Mosque