Marriage Date1863-03-11
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 43 тәнкә 25 тәнкә [дефект документа] хазир бирелгән, калган 18 [дефект документа] не мәзкүрә сорагада бирмәкче [дефект документа] мин кияү Габделмәҗит Габделкәрим [дефект документа] тамга салдым, мәзкүр шартка мәзкүрәнең риза[дефект документа] берлән мин вәкиле Шаһидулла Әхмәдулла [дефект документа] тамга салдым.
WitnessХатын тарафыннан вәкил Керәле авылының Шаһидулла Әхмәдулла улы. Кияү Габделмәҗит үзе гакыд кылды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәнең ризалык шаһитләре: Казан мещаны Мөхәммәдшәриф Мөхәммәдвәли улы, Тәтеш өязе Керәле авылының Садретдин Габделҗәмил улы.
PeopleТәтеш өязе Яңа Саланың Бәшир Сәмиг улының кызы Миңнегайшәне 25 яшендә Тәтеш өязе Керәле авылының отставной солдат Габделмәҗит Габделкәрим улына 42 яшендә никахландырылды.
Ages/Date11 нче март.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 10, ob 1
MosqueGaliev Mosque