Marriage Date1863-01-25
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 300 тәнкә мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле әткәсе Нәзир Бикбау улы Хәлфин, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил әткәсе Гобәйдулла Мәхмүт улы Себеряков.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Гобәйдулла Мәхмүт Себеряков улы. Кияү тарафыннан әткәсе Нәзир Бикбау улы Хәлфин вәкил булды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан купец улы Хәсән Әхмәт улы Понаморев, Казан мещаны Таһир Бикбау улы, Казан купесы Хөсәен Йосыф улы, Казан купесы энесе Муса Хәсән улы кулым куйдым.
People[дефект документа] өязе Мәмли Казаклар авылының [дефект документа] Гобәйдулла Мәхмүт улы[дефект документа] Шәмсенисане 18 я[дефект документа] Минзәлә купец улы [дефект документа] Нәзир улына Хәлфин [дефект документа] яшендә никахландырылды.
Ages/Date25 нче гыйнвар.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 11, ob 0
MosqueGaliev Mosque