Marriage Date1863-01-20
Imam
DowryМәһәре мөсәма 80 тәнкә мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин вәкиле әткәсе Гали Әхмәди улы кулым куйдым, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин әткәсе Гайнулла Мөсәгыйть улы тамга салдым.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил әткәсе Гайнулла Мөсәгыйть улы. Кияү тарафыннан әткәсе Гали Әхмәди улы вәкил булды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан купесы Хөсәен Йосыф улы, Зөя купесы улы Мөхәммәдзариф Мөхәммәддәмин улы, Казан мещаны Хәсән Йосыф улы, отставной солдат Ибраһим Әхмәди улы.
People[дефект документа] Олуг Әтнә [дефект документа] Гайнулла (?) Мөсәгыйть улы[дефект документа] кызы Бибигатифәне [дефект документа]шендә Казан мещаны [дефект документа]садыйк Гали улына[дефект документа]яшендә никахландырылды.
Ages/Date20 нче гыйнвар.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 11, ob 0
MosqueGaliev Mosque