Marriage Date1863-01-10
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 45 тәнкә: 30 тәнкә нәкыд хазир бирелгән, калган 15 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү Һидиятулла Рәхмәтулла улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкиле агасы Сәхип Исмәгыйль улы тамга салдым.
WitnessКыз тарафыннан вәли вәкил агасы Сәхип Исмәгыйль улы. Кияү Һибәтулла үзе гакыд кылды. Тиешле 9 тиен көмеш алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан мещаны Хәсән Сәйфелмөлек улы, Казан купесы улы Хөсәен Ибраһим улы.
People[дефект документа] өязе Юртыш авылының [дефект документа]гыйль Әмир улының [дефект документа] Бибимаһруйны 20 [дефект документа] Лаеш өязе Җанбу[дефект документа] авылының Һибәтулла Рәхмәт[дефект документа] лына 26 яшендә никахландырылды.
Ages/Date10 нчы гыйнвар.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 11, ob 0
MosqueGaliev Mosque