Marriage Date1863-01-09
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 60 тәнкә: 15 тәнкә нәкыд хазир алынган, калган 45 тәнкәне мәзкүрә сораганда бирмәкче булып мин кияү вәкиле агасы Шәфигулла Халит улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкиле әткәсе Хәмит Сабит улы.
WitnessХатын тарафыннан вәли вәкил әткәсе Хәмит Сабит улы. Кияү тарафыннан агасы Казан мещаны Шәфигулла Халит улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: Казан купесы Хөсәен Салих улы, Шәмсетдин Халит улы Казан өязе Югары Атының Иске Кишит Әхмәтгәрәй Габделнафиг улы тамга, Фәхретдн Габбас улы.
People[дефект документа] өязе Иске Кишитнең [дефект документа] уының кыы Бибиса[дефект документа]не 20 яшендә Зөя [дефект документа] Муллаиленең Нигъмәтулла [дефект документа]улла улына 32 [дефект документа]дә никахландырылды.
Ages/Date9 нчы гыйнвар.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 11, ob 0
MosqueGaliev Mosque