Marriage Date1863-01-03
Imam
DowryМәһәре мөсәмма 20 тәнкә нәкыд хазир бирелгән мин кияү вәкиле Габделваһап Муса улы, мәзкүр шартка мәзкүрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил агасы Мөхәммәдгали Мәхмүт улы тамга салдым.
WitnessХатын тарафыннан вәли вәкил бертуган агасы Мөхәммәдгали Мәхмүт улы. Кияү тарафыннан Казан мещаны Габделваһап Муса улы вәкил булды. Тиешле акча алынды. Зәүҗәен ризалык шаһитләре: отставной солдат Хәбибулла Габделрәхим улы кулым куйдым, Казан мещаны Мортаза Шәмсетдин улы тамга, Казан өязенең Кушлавыч авылының Фазылулла Хисаметдин улы, Казан мещаны Гыйниятулла Шәмсетдин улы кулым куйдым.
People[дефект документа] өязе Җәлби авылының [дефект документа] улының кызы [дефект документа]җамалны 28 яшендә [дефект документа] мещаны Габделкәрим [дефект документа] улына [дефект документа] яшендә никахландырылды.
Ages/Date3 нче гыйнвар.
Source fond 204, opis 180, delo 28, list 11, ob 0
MosqueGaliev Mosque