Divorce Date1871-02-15
Imam
ReasonМа бәеннәрендә мәхәббәт вә өлфәт юклыгыннан Барышның Габделхәким Йосыф улы шаһит булып кулым куйдым.
WitnessГыйддә нәфәкасе вә мөэнәтә кисвә вә сүкнә бәрабәренә вә хокукы зәүҗияттән тәбари гам кылыштылар вә аедигәрдән һич хак дәгъва кылмаслар. Зәүҗ Йосыф Җөзәй улы мәзкүр тарика хатыным Бәдриниса Фәйзулла кызын хәлегъ кылганыма тамгам салдым, зәүҗә Бибибәдриниса Фәйзулла кызы ошбу бәдәл бәрабәренә гакыд хәлегъне кабул кылып һич хакым калмаганына вә дәгъвам калмаганына тамгам салдым, бу мәзкүрләр гыйддә эчендә тәҗдид никах кылганлар.
PeopleКазан өязе Наласаның Йосыф Җөзәй улы үзенең мәнкүхәсе Спас өязе Әхмәт авылының Бәдриниса Фазылулла кызы хәлегъ кылды.
Date15 февраль.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 7, list 101, ob 0
MosqueBlue Mosque