Divorce Date1871-01-14
Imam
ReasonМа бәңеннәрендә мәхәббәт камил юклыгыннан. Шаһитләр Казан өязе Юртышның Сабит Габделкәрим улы. Шаһитләр Ибраһим Габдессәләм улы "Ибраһим Габдессәләм улы", Сабит Габделкәрим улы кулым куйдым, Казан өязе Иске Рәчнең Гайнулла Габделвахит улы, Казан өязе Мәмсәнең Шәрәфетдин Фәтхулла улы тамгам салдым.
WitnessГыйддә нәфәкасе вә мөэнәтә кисвә вә калган 35 тәңкә мәһәр бәрабәренә вә мәһәргә бирелгән көзге вә сандык бәрабәренә вә сандык көзгедән башка нәрсәләре көлләсе зәүҗәнең үзендә калмак шарты илән вә җәмигъ хокукы зәүҗияттән тәбари гам кылыштылар вә мин бәгъд һичкаюсы ан дигәрдән дәгъва кылмаслар вә ма бәеннәрендә булган кыз бала Бибифатыйха исемле анасы Хәдичәдә булып риза тәмма вакытынача атасыннән нәфәка сорамас Казан мещаны Якуп Ибраһим улы хатыным Бибихәдичәне мәзкүр тарика хәлегъ кылганыма кулым куйдым, зәүҗә Бибихәдичә Гайсә кызы мәзкүр тарика бәдәл бәрабәренә гакыд хәлегъне кабул кылып вәкил кылдым Сабит Габделкәрим улына кулым куйдым
PeopleКазан мещаны Якуп Ибраһим улы үзенең хатыны Бибихәдичә Гайсә кызын хәлегъ кылды Субаш Атының.
Date14 гыйнвар.
Number
Source fond 204, opis 180, delo 7, list 101, ob 0
MosqueBlue Mosque